Loading...
Våra tjänster 2018-09-17T16:29:36+00:00

Våra tjänster

Paxton Executive är specialiserad inom organisationsutveckling, kommunikation och rekrytering och erbjuder även skräddarsydda och företagsanpassade utbildningar inom dessa områden.

Inom Change Management arbetar vi med organisationsutveckling och med kommunikationsstrategiskt arbete. Vid organisationsförändringar bidrar vi med genomlysning, risk- och behovsanalyser, tar fram strategier och handlingsplaner och bidrar genom hela processen. Vi arbetar även med grupprocesser, karriärutveckling samt omplaceringar och outplacement. Risk- och krisbedömning, strategiska vägval för att kommunicera mot organisationens olika externa och interna målgrupper är andra viktiga tjänster som gör Paxtons erbjudande komplett inom hela området Change Management.

Inom Executive Search hjälper vi organisationer att hitta rätt kompetens i befattningarna chefer, specialister och styrelseledamöter. Vi stöttar också strategiskt inför rekryteringen, genomför behovs- och profilanalys, kompetensinventering och rådgivning.

Utbildning
Inför organisationsförändringar kan nyckelpersoner eller andra grupper behöva duvas i specifik kompetens. Då skräddarsyr vi sådana utbildningar för er. Det kan till exempel handla om ökad kunskap om organisationsprocesser, att träna chefer i svåra samtal, hur gruppdynamik fungerar, hur organisationen kan göra uppsägningar och outplacement i en smidig process. Paxton erbjuder också såväl teori som praktik kring krisplanering och krisspel, medie- och budskapträning och att effektivisera rekryteringsprocesser.