Loading...
Utbildning 2018-09-17T17:35:38+00:00

Utbildning

När din organisation behöver kompetenshöjning inom områdena organisation, ledning och kommunikation skräddarsyr vi utbildningar efter dina behov. 
Inför organisationsförändringar kan nyckelpersoner eller andra grupper behöva duvas i specifik kompetens. Då skräddarsyr vi sådana utbildningar för er. Det kan till exempel handla om ökad kunskap om organisationsprocesser, att träna chefer i svåra samtal, hur gruppdynamik fungerar, hur organisationen kan göra uppsägningar och outplacement i en smidig process. Paxton erbjuder också såväl teori som praktik kring krisplanering och krisspel, medie- och budskapträning och att effektivisera rekryteringsprocesser.