Loading...
Change Management 2018-09-17T17:24:13+00:00

Change Management

När din organisation behöver utvecklas, omorganiseras eller etableras och när förändringar ska förankras i omvärlden eller internt, då bidrar vi med kompetens och erfarna konsulter.
Inom Change Management arbetar vi, både strategiskt och praktiskt, med utveckling av organisation, ledning och kommunikation.  Vid organisationsförändringar gör vi genomlysning, risk- och behovsanalyser, tar fram strategier och handlingsplaner och bidrar genom hela processen. Vi arbetar även med chefsstöd, grupprocesser, karriärutveckling, omplaceringar och outplacement. Risk- och krisbedömning, strategiska vägval och att kommunicera mot organisationens olika externa och interna målgrupper är andra viktiga tjänster som gör Paxtons erbjudande komplett inom området Change Management.